Voorwaarden omruilservice

Het is je vast niet ontgaan; een Pukkelpopticket is strikt persoonlijk omdat het op naam staat. Je kan het niet zomaar doorgeven of verkopen. Enkel de persoon die vermeld staat op het festivalticket (de Gebruiker) krijgt toegang tot het festival.

Uiteraard begrijpen we dat op lange termijn plannen maken niet altijd vanzelfsprekend is en onvoorziene omstandigheden nooit uit te sluiten zijn. Daarom stellen we een online omruilservice open om de Gebruiker van een aangekocht Pukkelpopticket te wijzigen.

 • Gebruiker = de persoon die vermeld staat op het festivalticket en die als enige toegang zal krijgen tot het festival.
 • Koper = de persoon die bij ons bekend staat als de aankoper van het ticket.
Beschik je over een aangekocht ticket op naam?
 • Is de Gebruiker 100% zeker dat hij/zij niet naar Pukkelpop wil/kan gaan ?
 • Heb je iemand gevonden die dit ticket wil overnemen?
 • Log in op tickets.pukkelpop.be/nl/omruilservice en vraag een unieke link aan waarmee je éénmalig de naam van de Gebruiker van het ticket kan wijzigen.
 • Eenmaal de naam van de Gebruiker is gewijzigd en de administratieve kost werd betaald, krijg je van ons per mail bevestiging van wijziging Gebruiker.

Dit is de enige manier waarop een aangekocht ticket kan worden gewijzigd.

We wijzen bij deze nogmaals op het algemene wettelijke verbod op de wederrechtelijke doorverkoop, zoals bepaald in de wet 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Indien jij de begunstigde bent van de overdracht en meer hebt betaald dan de prijs die op het ticket is vermeld (+ de administratieve kost), dan kan je dit verschil terugvorderen van de doorverkoper.

Onze omruilservice is een aanvulling op onze diensten met betrekking tot de ticketverkoop. Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing, voor zover wij er bij deze niet uitdrukkelijk van afwijken. Voor de verdere invulling van hierbij gebruikte begrippen verwijzen wij naar bovenstaande documenten.

WIE ZIJN WIJ?

Goede afspraken maken goede vrienden, maar dan moet je wel eerst jouw vrienden kennen. Laat ons even voorstellen. Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door The Factory cvba-vso.

The Factory cvba-vso, met maatschappelijke zetel in;
Diestersteenweg 152
3970 Leopoldsburg, BE
Ingeschreven met ondernemingsnummer 0434.153.588 info@pukkelpop.be

Wij zijn ook verantwoordelijk voor de website www.pptickets.be

ONLINE OMRUILSERVICE : HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Wie?

 • Om gebruik te maken van de online omruilservice moet je in het bezit zijn van een geldig aangekocht Pukkelpopticket voor de komende editie.
 • Elk festivalticket staat op naam van één specifieke Gebruiker.
 • Het is enkel de Koper die de unieke link kan opvragen.
 • De Koper van een ticket is niet noodzakelijk de persoon die op het ticket als Gebruiker staat vermeld.
Opgelet!

De Koper verklaart dat de wijziging van Gebruiker steeds gebeurt met medeweten en toestemming van de oorspronkelijke Gebruiker van het ticket, en dus zonder de rechten van de oorspronkelijke Gebruiker te schenden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor iedere vorm van misbruik en/of foutief gebruik van onze dienst door de Koper en/of een derde partij.

Hoe?

Aanmelden
 • Op onze website (tickets.pukkelpop.be/nl/omruilservice) kan de Koper een unieke link aanvragen door de gegevens van het aangekochte ticket in te geven (ID-nummer, shortcode, etc… ).
 • Eenmaal een ticket correct is aangemeld, wordt er een unieke link verzonden naar het e-mailadres dat de Koper doorgaf bij de initiële bestelling.
Gegevens nieuwe Gebruiker
 • Klik op de unieke link en vul de gegevens in van de nieuwe Gebruiker (hij/zij die met het ticket naar het festival zal komen).
Betaling
 • In een volgende stap kom je op de betaalpagina terecht.
 • Enkel na betaling van een administratieve kost zal het nieuwe ticket naar het mailadres van de Koper worden gestuurd.
 • Bij gebrek aan betaling zal er geen wijziging worden doorgevoerd en blijft het ticket op naam van de oorspronkelijke Gebruiker staan.
 • Door betaling bevestig je de wijziging. Iedere wijziging(en) die je bevestigt is/zijn bindend, wij voeren hierop volgend de nodige wijzigingen definitief door.
 • Voor meer informatie rond de betalingsmodaliteiten verwijzen we je graag door naar ‘Hoeveel kost een wijziging van Gebruiker’.
Aangepaste ticket
 • Het aangepaste ticket wordt onder de vorm van een PDF-bestand doorgemaild naar de Koper.
 • Het PDF-bestand moet worden afgedrukt en is het enige geldige toegangsbewijs.
 • Het originele festivalticket met vermelding van de oorspronkelijke Gebruiker zal geen toegang meer verschaffen tot het festivalterrein.
Problemen
 • Ondervind je een probleem dan kan je dit steeds melden op servicedesk@pptickets.be.
 • Vermeld je naam, adres en telefoonnummer zodat we je sneller kunnen verder helpen.

Hoeveel kost een wijziging van Gebruiker ?

De wijziging van Gebruiker houdt administratieve kosten in die in rekening worden gebracht. De kost wordt duidelijk vermeld op de website steeds uitgedrukt in euro. Hier zit alles inbegrepen, dus ook de verplichte btw en andere taksen.

Volgende betaalmethoden zijn mogelijk;

 • Maestro
 • Bancontact / Mister Cash
 • Mastercard
 • VISA
 • iDEAL (enkel voor klanten met een bankrekening in Nederland)

Om de veiligheid van jouw online transacties te verzekeren, werken wij enkel samen met bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op verlies en/of diefstal van je identiteits- of kredietkaartgegevens tot een minimum wordt beperkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.

Heb ik een herroepingsrecht voor deze dienst?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing aangezien het om een dienst, c.q. de reservering van de tickets, gaat die onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht zodra The Factory cvba-vso de wijziging van Gebruiker heeft uitgevoerd. De wijzigingen in de reservatie worden onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

 

Aansprakelijkheid?

Wij, The Factory cvba-vso, zijn enkel verantwoordelijk voor het verschaffen van de unieke link en de mogelijkheid om deze link te gebruiken gedurende de vermelde tijdsperiode. Wij bieden deze dienst op ‘as is’-basis aan, dus zonder expliciete of impliciete garantie. Als Gebruiker van onze dienst ben je bewust van en aanvaard je dat ieder gebruik van deze dienst steeds op eigen risico is. Uiteraard hebben we alle redelijke maatregelen getroffen om de toegang, veiligheid en goede werking van de unieke link en de desbetreffende webpagina te garanderen. Indien we er niet in slagen op substantiële wijze aan deze verplichting te voldoen binnen de oorspronkelijke tijdsperiode, is een redelijke verlenging van de periode de enige remedie.

Onze aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het bedrag van de dienst. The Factory cvba-vso is daarenboven niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Algemeen

Deze voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.