Instruments Make Play: Radboud Mens

RADBOUD MENS | ZA: 13:15u-14:00u

Radboud Mens is geluidskunstenaar die sinds vele jaren zijn eigen akoestische instrumenten, geluidsinstallaties en drone machines maakt. 

www.instrumentsmakeplay.nl