Café "In den Scheven Helm"

CAFÉ IN DEN SCHEVEN HELM

Hier kan je rustig bijpraten over aannemingsovereenkomsten, betonskeletbouw, chaperonepannen, dalrentegaranties,  erfdienstbaarheid, gebouwde aanhorigheden, houtwolcementplaten, inwendige scheidingsconstructies, kilkepers, lineaire hypotheken en maatschappelijk gebonden eigendommen. Oh ja, en je kan er ook iets drinken.